Facebook Маркетинг – подготовка и организиране на Facebook кампании, поддръжка на фен страници

Цялостното успешно представяне в най-голямата световна медия “Facebook” е комплекс от различни по рода си дейности и ежедневни активности.
Facebook е най-близката пресечна точка между Вашият бизнес и Вашите клиенти онлайн. За да извлечете максимална полза от комуникацията Ви с Вашите настоящи и потенциални клиенти в социалната мрежа е необходимо да бъдат детайлно планирани следните моменти от Вашето Facebook представяне:
– Създаване на “Facebook Страница”- фен страница;
– Развиване на “Фен Страница” – провеждане на Facebook кампании;
– Ежедневна поддръжка на Вашата “Фен Страница”;
– Създаване на Facebook приложения за фен страницата Ви;

Създаване на “Facebook Страница”

Създаването на “Фен Страница” е много повече от нейната и физическа регистрация във Facebook. Важно за този процес е нейното графично оформление, прибавяне на подходящи снимки и текстови материали за успешното презентиране на Вашият бизнес.

Развиване на “Фен Страница” – провеждане на Facebook кампании

Процеса на развитие на Вашата Facebook страница се характеризира с ежедневна целенасочена работа от експерти в бизнеса. За целта на развитието на една фен страница се реализират различни Facebook кампании, и активности предизвикващи активността на потребителите с цел абонирането им за страницата.
Всяка една Facebook кампания може да бъде подплатена, както с платена Facebook реклама, рекламиране в други фен страници със голяма и сходна аудитория, имейл маркетинг и др.

Ежедневна поддръжка на Вашата “Фен Страница”

Ежедневното поддържане на интереса на Вашите Facebook абонати (приятели) е следващата задължителна ежедневна дейност. След като сте спечелили еднократно доверието на Вашите Facebook приятели, няма нищо по-важно от това да се задържи и развие интересът им до там, че те сами да Ви препоръчват на своите собствени приятели. Всичко това се случва успешно тогава, когато целенасочено комуникирате ежедневно със Вашата аудитория.

 

Създаване на Facebook приложения

За да може услугата “Facebook Маркетинг” да придобие завършен вид е необходимо за целта на ежедневното развитие и поддръжка на една фен страница, да бъдат инсталирани различни Facebook приложения. Тези приложения помагат както за ангажирането на нова аудитория към фен страницата, така и за поддържането на интереса към страницата на вече абониралите се потребители за нея.
Ние от BeMedio сме експерти във Facebook Маркетинга. Ние знаем че Facebook успеха е фунция от тези още ежедневни действия и активности.
Очакваме ме да се свържете с нас за безплатна консултация, за да намерим най-доброто решение за вас според вашите изисквания, специфика на бизнеса и бюджет.

Leave a comment

Your email address will not be published.

shares